Apie mus

UAB „Guarana“ - kompanija teikianti laikinojo įdarbinimo (personalo darbo nuomos) paslaugas. Sėkmingai dirbame Šiauliuose, bei Šiaulių regione. Turime sukaupę didelę duomenų bazę įvairių sričių, skirtingos kvalifikacijos specialistų, kurie yra pasirengę artimiausiu metu dirbti Kliento įmonėje.

Mūsų tikslas

Vadovaudamiesi kokybės lankstumo efektyvumo darbo veiklos principais siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo bei partnerystės su klientais. Stengiamės įsigilinti į kliento veiklos išskirtinumą ir žmogiškaisiais ištekliais prisidėti prie jos veiklos rezultatų įgyvendinimo.

Mūsų veikla

UAB „Guarana“ veikla remiasi abipuse pagarba, dėmesingumu, informacijos konfidencialumu. Įsiklausome į kiekvieno Kliento individualius poreikius ir pritaikę sukauptą patirtį žmogiškuosiuose ištekliuose, stengiamės juos pasiekti. Mums svarbu prisidėti prie Klientų veiklos rezultatų, žmogiškųjų išteklių vystymo ir kontrolės.

Mūsų darbo principai

Mūsų darbas orientuotas į Klientą - mes rūpinamės savo Klientais, mums kiekvienas Klientas yra svarbus.
Mes orientuojames į rezultatus - mes siekiame aukščiausių veiklos rezultatų visose įmonės veiklos srityse.
Savo veikloje vadovaujamės atvirumo principu - mes esame ir mūsų veikla yra skaidri, sąžininga ir atvira.
Stengiamės būti novatoriškais - stengiamės suteikti kokybiškas paslaugas. Mes mokomės, tobulėjame, keliame kvalifikaciją.
Dirbame atsidavę - mes rūpinamės savimi ir mūsų Klientais.

Mūsų paslaugos

Laikinojo įdarbinimo paslaugos savybės:

Padėsime Jums sutaupyti laiko bei finansinių išteklių sąnaudas ieškant, atrenkant bei įdarbinant darbuotoją (-us).

Neliks rūpesčių darbo užmokesčio, atostogų, kompensacijų bei mokesčių apskaitos klausimais. Viską atliksime mes.

Jums nereikės rūpintis darbuotojo (-ų) priėmimo, atleidimo bei kitų formalumų tvarkymu.

Padėsime lengviau ir paprasčiau kontroliuoti įmonės darbuotojų skaičių atsižvelgiant į veiklos apimčių svyravimus.

Padėsime Jums išvengti nepageidaujamo streso ieškant sprendimo, kuomet Jums skubiai prireikia darbuotojo (-ų) jau artimiausią dieną.

UAB Guarana yra pasirengusi Jus aprūpinti darbuotoju (-ais) skubiais atvejais, tuomet, kada Jums reikia!

Darbdaviams

Personalo nuomos (laikinojo įdarbinimo) principas – pasirašius paslaugų teikimo sutartį Jūs neskiriate darbuotojui etato, o jis dirba Jūsų nurodytą atlikti darbą reikiamą laikotarpį.

Mes pasirūpinsime už Jus šiais darbais:

1 Darbuotojo paieška bei atranka
2 Personalo dokumentacijos tvarkymas
3 Darbo užmokesčio apskaita
4 Piniginės kompensacijos išmokėjimas atleidimo metu
5 Darbų saugos instruktavimas
6 Darbuotojo sveikatos patikrinimo kontrolė
7 Problemų sprendimas projektų metu
8 Visi darbdaviui priklausantys mokesčiai ir jų administravimas

Mūsų darbuotojai:

Pakuotojai (-os)

Krovėjai

Surinkėjai (-os)

Staliai staklininkai

Lipdukų klijuotojai (-os)

Valytojai (-os)

Prekių komplektuotojai (-os), atrinkėjai (-os), rūšiuotojai (-os)

Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbuotojai (-os)

Ir Kiti.

Darbuotojams

Laikinas įdarbinimas arba personalo darbo nuoma yra lanksti darbo forma, kai Jūs sudarote darbo sutartį su įdarbinimo agentūra, o mes Jums pasiūlome trumpalaikį ar ilgalaikį darbą. Tuo atveju, kaip vienoje darbo vietoje darbai yra įgyvendinami mes Jums pasiūlysime darbo poziciją kitoje vietoje. Mums rūpi darbuotojo ir darbdavio abipusis lankstus bendravimas ir bendradarbiavimas. Siūlome galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku, derinamu su studijomis, kitu darbu ar asmeniniais prioritetais.

Mes galime padėti Jums:

Greičiau integruotis į darbo rinką. Suteikiame galimybę realizuoti save ir ugdyti savo profesines kompetencijas bei gebėjimus.

Įgyti skirtingos darbo patirties, naujų įgūdžių bei kelti kvalifikaciją darbo vietoje.

Siūlome save išbandyti skirtingose darbo pozicijose, skirtingais darbo laikais, taip atrandant sau priimtiniausią darbo vietą tinkamiausiu darbo grafiku.

Kontaktai

Čia galite susisiekti su mumis.

Mūsų adresas

Tilžės g. 156 – 114, Šiauliai 76351

Telefono numeris

+ 370 685 84248

El.Paštas

info@guarana.lt

Jūsų žinutė išsiųsta. Ačiū!

Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB "Guarana", 302811093 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB "Guarana", 302811093 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, mobilus tel. nr., el. Paštas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB "Guarana", 302811093 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB "Guarana", 302811093 Valdomas elektronines sistemas. UAB "Guarana", 302811093 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB "Guarana", 302811093 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB "Guarana", 302811093 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3 Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4 Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB "Guarana", 302811093 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1 Apdoroti Jūsų užklausas
2 Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1 Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų; s
2 Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3 UAB "Guarana", 302811093, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@guarana.lt ;
4 UAB "Guarana", 302811093 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@guarana.lt

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB "Guarana", 302811093 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@guarana.lt .


Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-06-22.